X Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Kalinowo, 11 grudnia 2019 r

Rada Gminy Kalinowo
Czas publikacji: 489 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 00:23:53
Liczba odtworzeń: 588
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji Nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności.
12:442. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
12:58a) zmiany Uchwały Nr IX.56.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 listopada 2019 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
13:00b) zmiany Uchwały Nr IX.58.19 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
13:02c) zmian budżetu gminy Kalinowo na 2019.
13:024. Wolne wnioski.
13:025.Zakończenie sesji
pokaż cały porządek obrad