LII Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie (nadzwyczajna) z dnia 7 marca 2022

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 7 marca 2022
Długość nagrania: 01:02:44
Liczba odtworzeń: 1186
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:091.Otwarcie obrad sesji.
16:102.Sprawdzenie kworum.
16:253.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 r.
16:274.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2022-2037.
17:105.Informacje na temat działań podejmowanych przez Gminę Wasilków w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.
17:106.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad