XLVII Sesja Rady w dniu 24 lutego 2022

Rada Miasta Bielsk Podlaski
Czas publikacji: 207 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 02:46:47
Liczba odtworzeń: 358
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:091.Otwarcie sesji.
11:182.Ustalenie porządku obrad.
11:243.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski.
11:484.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski i Gminą Wyszki.
11:505.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu.
11:526.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski.
11:597.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
12:028.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
12:189.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
12:2410.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego.
13:4111.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2022 r.
13:4612.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034.
13:4613.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Bielsk Podlaski - najnowsze transmisje z obrad

59 dni 18 godzin temu 244
77 dni 17 godzin temu 194
100 dni 15 godzin temu 276
137 dni 15 godzin temu 326
171 dni 19 godzin temu 347
207 dni 17 godzin temu 358
214 dni 18 godzin temu 329
232 dni 20 godzin temu 560
317 dni 20 godzin temu 635
Pokaż wszystkie transmisje