Sesja Rady Gminy Damnica w dniu 3 marca 2022

Rada Gminy Damnica
Czas publikacji: 271 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 01:50:50
Liczba odtworzeń: 580
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b)przyjęcie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
2.Informacja z działalności Wójta Gminy Damnica w okresie międzysesyjnym.
3.Informacja z realizacji wniosków i interpelacji złożonych w okresie międzysesyjnym.
13:184.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2022 rok.
13:205.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2022 - 2034.
13:216.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
13:227.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/349/18 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Damnicy oraz nadania jej statutu.
13:238.Projekt uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi, przekazania skargi według właściwości oraz wskazania organu właściwego w sprawie.
13:249.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Damnica w roku szkolnym 2021/2022.
13:2510.Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Damnica do kategorii dróg gminnych.
13:4011.Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy Damnica za 2021 rok.
13:4812.Wolne wnioski i informacje.
13:4813.Zakończenie Sesji i przejście do Zespołu Szkół w Damnicy na oficjalne otwarcie Żłobka Gminnego w Damnicy.
pokaż cały porządek obrad