XLIV Sesja Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 lutego 2022 r.

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 3 marca 2022
Długość nagrania: 02:07:47
Liczba odtworzeń: 618
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:061. Otwarcie i stwierdzenie quorum
14:062. Ustalenie porządku obrad
14:063. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji
14:484. Wystąpienie Prezesa Zarządu Indykpol AZS Olsztyn Tomasza Jankowskiego w sprawie współpracy z miastem Iława
14:495. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława
14:506. Informacja o planowanych wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych w 2022 roku
14:597. Podjęcie uchwały ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
15:008. Podjęcie uchwały ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2022-2032
15:019. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie miasta na 2022 rok
15:0110. Podjęcie uchwały ws. ustanowienia miejskiego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
15:0211. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Komunalnej na rzecz użytkownika wieczystego
15:0612. Podjęcie uchwały ws. dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
15:0713. Podjęcie uchwały ws. nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego
15:1214. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina-978/18
15:1215. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina-978/19
15:1216. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina-978/20
15:1217. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina-978/22
15:1218. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina-978/23
15:1219. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Chopina-978/24
15:1420. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 14 położnego w Iławie przy ul. Narutowicza 7 na rzecz najemcy
15:1421. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 12 położnego w Iławie przy ul. Obrońców Westerplatte 7 na rzecz najemcy
15:1422. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 położnego w Iławie przy ul. 1 Maja 16 na rzecz najemcy
15:1423. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 33 położnego w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 8A na rzecz najemcy
15:1424. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 13 położnego w Iławie przy ul. Niepodległości 6 na rzecz najemcy
15:1625. Podjęcie uchwały ws. zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieujętej w planie pracy komisji ustalonym na 2022 rok
15:1726. Podjęcie uchwały ws. zmiany uchwały nr X/110/11 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie
15:5327. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Iławy.
16:0328. Wnioski mieszkańców Iławy.
16:1029. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
15:4030. Komunikaty i oświadczenia.
16:1031. Zamknięcie obrad XLIV Sesji.
pokaż cały porządek obrad