XLII Sesja Rady z dnia 22.02.2022 r.

Rada Miejska w Polkowicach
Czas publikacji: 22 lutego 2022
Długość nagrania: 04:53:15
Liczba odtworzeń: 1013
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XLII Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
3. Informacja KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie rozbudowy i formowania OUOW Żelazny Most w zakresie podwyższenia zapór Obiektu Głównego i Kwatery Południowej.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Polkowice dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polkowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Polkowic uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Polkowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji oraz komisji doraźnej Rady Miejskiej w Polkowicach za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Polkowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polkowicach.
13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
14. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XIII/141/08 z dnia 15 lutego 2008 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Polkowice.
15. Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2021.
16. Interpelacje i Zapytania.
17. Sprawy bieżące.
18. Zamknięcie XLII Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach.
pokaż cały porządek obrad