XXXVII Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

Rada Miejska we Wschowie
Czas publikacji: 28 lutego 2022
Długość nagrania: 02:35:31
Liczba odtworzeń: 720
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:411.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:412. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
11:413. Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
11:414. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w okresie międzysesyjnym.
11:415. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok. (Projekt druk 360)
11:416. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/319/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2022- 2029. (Projekt druk 359)
11:427. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Wschowa ze spółki pod nazwą ZUK WSCHOWA z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wschowie oraz zbycie udziałów Gminy Wschowa. (Projekt druk 367)
11:428. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2022 roku. (Projekt druk 353)
11:459. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. (Projekt druk 356)
11:4710. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w północnej części miejscowości Przyczyna Dolna. (Projekt druk 355)
11:5811. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Lgiń, gmina Wschowa. (Projekt druk 357)
12:0112. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego we Wschowie. (Projekt druk 358)
12:0213. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wschowa do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. (Projekt druk 354)
12:2414. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na lata 2022-2025. (Projekt druk 365)
12:3615. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Wschowa za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. (Projekt druk 366)
12:5616. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa oraz Kierownika jednostki i podjęcie uchwały w powyżej sprawie. (Projekt druk 361 oraz projekt druk 362)
13:0017. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza i podjęcie uchwały w powyższej sprawie. (Projekt druk 364 oraz projekt druk 363)
13:0318. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie. (Projekt druk 369)
13:0519. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie. (Projekt druk 368)
13:1820.Informacja o działalności Straży Miejskiej na terenie Gminy Wschowa za 2021 rok.
13:2221. Interpelacje i zapytania radnych.
13:3822. Wnioski i informacje.
13:3923. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad