XLI sesja Rady Miejskiej w Tuchowie , w dniu środa, 23 lutego 2022

Rada Miejska w Tuchowie
Czas publikacji: 281 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 03:07:23
Liczba odtworzeń: 356
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
12:152. Przedstawienie porządku obrad.
12:253. Podziękowanie dla Nataszy Potok za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski w judo młodzików i młodziczek.
12:254. Podziękowanie dla Niny Potok za szczególne osiągnięcia w judo młodzików i młodziczek.
12:255. Podziękowanie dla Jana Dzigi za szczególne osiągnięcia sportowe w judo mężczyzn.
12:256. Podziękowanie dla Natalii Jamróz za szczególne osiągnięcia sportowe w saneczkarstwie.
12:277. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12:278. Interpelacje radnych.
12:329. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
13:3810. Sprawozdanie z działalności rad sołeckich i osiedlowych w Gminie Tuchów.
13:4211. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Gminie Tuchów.
14:3812. Informacja o działalności Biblioteki Publicznej w Tuchowie.
13. Podejmowanie uchwał:
1)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - dla miejscowości Burzyn;
2)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - dla miejscowości Siedliska;
3)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów - dla miejscowości Tuchów;
4)w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/2020 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG oraz sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne oraz wysokości tego wkładu;
5)w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/115/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
6)w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/371/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2022-2034;
15:007)w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/372/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 r. – uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2022 rok.
15:0814.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2022 oraz w sprawie: opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tuchów.
15:0815. Odpowiedzi na interpelacje.
15:1416. Zapytania i wolne wnioski.
15:1417. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad