LXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej z 24 lutego 2022

Rada Miejska w Tarnowie
Czas publikacji: 214 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 01:53:00
Liczba odtworzeń: 281
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:051.Otwarcie obrad LXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
10:022.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
10:033.Przyjęcie protokołów z LIX zwyczajnej i LX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
4.Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
10:105.[VII] Wyrażenie solidarności z Narodem Ukraińskim - podjęcie uchwały
10:136.[I] Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2022-2037 - podjęcie uchwały.
10:157.[II] Zmiana uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 - podjęcie uchwały.
10:198.[VI] Określenie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - podjęcie uchwały.
9.[5] Dofinansowanie leczenia przyczyn niepłodności metodą NaProTECHNOLOGY® dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
10:2310.[6] Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Tarnowa oddanych w trwały zarząd na cele opiekuńcze i wychowawcze Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzinny Dom” w Tarnowie – podjęcie uchwały.
10:2411.[7] Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie – podjęcie uchwały.
10:3112.[III] Przyjęcie programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - podjęcie uchwały.
10:3913.[IV] Stanowisko Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Nr XLIX/452/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta w obszarach miejskiej gospodarki odpadami oraz zaopatrzenia w ciepło - podjęcie uchwały.
10:5114.[V] Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych na terenie miasta, wydania zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej oraz wydania zakazu stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów) - podjęcie uchwały.
10:5415.[8] Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
10:5516.Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
10:5517.Zamknięcie obrad LXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad