XLIV Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 25 lutego 2022 roku

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 214 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 02:38:02
Liczba odtworzeń: 367
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:041.Otwarcie sesji.
10:102.Ustalenie porządku obrad.
10:103.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10:184.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10:255.Interpelacje i zapytania radnych.
10:296.Wnioski i oświadczenia radnych.
10:317.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok.
10:348.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krotoszyńskim w 2021 roku.
10:369.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w 2021 roku.
10:5310.Podjęcie uchwał w sprawie:
10:39a)przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026;
10:41b)zwiększenia funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie;
10:45c)powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych samorządowi gminy Rozdrażew;
10:46d)powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych samorządowi gminy Zduny;
10:53e)zmiany uchwały nr XLII/260/21 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok.
11:0611.Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie w sprawie niewypłacenia dodatkowego świadczenia pieniężnego dla osób wykonujących zawód inny niż medyczny, które wykonywały czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
11:4012.Podtrzymanie stanowiska wyrażonego w uchwale nr XXIX/196/20 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie skargi na działania Starosty Krotoszyńskiego w zakresie funkcjonujących inwestycji w rejonie ulic Konstytucji, Masłowskiego, Fabrycznej i Benickiej w Krotoszynie.
11:4513.Rozpatrzenie wniosku w sprawie wystąpienia przez Starostę Krotoszyńskiego do Urzędu Regulacji Energetyki o wstrzymanie działalności stacji paliw przy ul. Benickiej w Krotoszynie.
11:4614.Przyjęcie oświadczenia Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie poparcia utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
11:4915.Przyjęcie oświadczenia Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie zaistniałej sytuacji związanej z agresją Rosji na Ukrainę.
12:1416.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12:3817.Wolne głosy.
12:3818.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad