XLIX sesja Rady Gminy - 2022-02-25

Rada Gminy Krośnice
Czas publikacji: 284 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:36:58
Liczba odtworzeń: 287
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:101.Otwarcie XLIX sesji Rady Gminy Krośnice i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:122.Przyjęcie porządku obrad.
13:123.Przyjęcie protokołów z obrad XLVII i XLVIII sesji.
13:204.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwał:
13:211)uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w części obrębu Krośnice
13:212)uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Wąbnice
13:243)uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krośnice na 2022 rok
13:344)uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Krośnice na 2022 rok
13:355)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu milickiego w ramach budowy Tras Rowerowych Województwa Dolnośląskiego - tzw. Cyklostrady Dolnośląskiej”
13:376)uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Łazy Wielkie
13:377)uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
13:388)uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok
13:429)uchwała w sprawie rezolucji skierowanej do Konsula Honorowego Ukrainy we Wrocławiu dot. udzielenia wsparcia Narodowi Ukraińskiemu i potępiającej agresję Federacji Rosyjskiej na suwerenność Ukrainy
13:446.Sprawy różne.
13:447.Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Gminy Krośnice.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Krośnice - najnowsze transmisje z obrad

4 dni 4 godziny temu 20
12 dni 4 godziny temu 44
41 dni 3 godziny temu 71
68 dni 4 godziny temu 81
99 dni 5 godzin temu 153
123 dni 7 godzin temu 158
141 dni 7 godzin temu 196
158 dni 13 godzin temu 215
189 dni 5 godzin temu 250
225 dni 4 godziny temu 258
251 dni 5 godzin temu 252
267 dni 5 godzin temu 278
Pokaż wszystkie transmisje