Sesja Rady w dniu czwartek, 24 lutego 2022

Rada Gminy Zawoja
Czas publikacji: 24 lutego 2022
Długość nagrania: 01:42:10
Liczba odtworzeń: 844
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:061.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:082. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
14:123.Wnioski z posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy.
14:144.Informacja Wójta o stopniu realizacji wniosków Komisji Rady Gminy.
14:165.Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
14:246. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2022-2040.
14:347. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2022.
14:368.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zawoja.
14:389.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zawoja.
14:4010. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
14:4411.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/372/2022 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawoja, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
14:4712.Przedstawienie i przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Rady Gminy za 2021 rok.
14:4913.Przedstawienie i przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2022 rok.
15:1114.Zajęcie Stanowiska przez Radę Gminy Zawoja w sprawie: skargi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę nr XXIX Rady Gminy Zawoja z dnia 21 września 2021 r.
15:1115. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
15:1116.Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15:4617.Wolne wnioski, informacje i zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad