XLIX Sesja Rady Powiatu Płońskiego 23.02.2022 r. cz.1/2

Rada Powiatu Płońskiego
Czas publikacji: 468 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 01:22:00
Liczba odtworzeń: 666
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:461.Otwarcie sesji.
14:482.Przyjęcie protokołów z XLVII i XLVIII sesji Rady Powiatu Płońskiego.
14:483.Wystąpienia zaproszonych gości.
15:544.Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu
15:555.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.
15:566.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok.
16:267.Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
16:298.Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego wsparcia i wyrażenia solidarności z Ukrainą.
16:309.Przyjęcie informacji na temat przeprowadzenia audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.
16:3010.Przyjęcie informacji na temat wartości kontraktów z NFZ na rok 2022.
16:3111.Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
16:3112.Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płońsku przy CARITAS Diecezji Płockiej za rok 2021.
16:3213.Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, w tym zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2021 roku.
16:3614.Przyjęcie sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2021 rok.
16:3615.Oświadczenia radnych.
16:3716.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad