XXXVIII Sesja Rady w dniu środa, 23 lutego 2022

Rada Miejska w Korfantowie
Czas publikacji: 217 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 00:50:40
Liczba odtworzeń: 420
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok;
b)w sprawie poparcia ,,Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022"
c)w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Gryżów dz. nr 370/1, 392, 390, 389, część działki 356/2 na odcinku o długości 968mb oraz w miejscowości Niesiebędowice dz. nr 292, część działki 291 na odcinku o długości 405mb do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
6.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7.Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8.Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
14:549.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad