XXXVIII Sesja Rady Powiatu Słupskiego - 08.02.2022

Rada Powiatu Słupskiego
Czas publikacji: 176 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 00:32:10
Liczba odtworzeń: 190
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Przyjęcie protokołów XXXVI i XXXVII sesji.
4.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
5.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kobylnica na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)”
6.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2022 rok,
7.Wnioski i oświadczenia radnych.
8.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad