LXIII Sesja Rady Gminy Rudziniec w dniu 10.02.2022 r.

Rada Gminy Rudziniec
Czas publikacji: 10 lutego 2022
Długość nagrania: 00:57:28
Liczba odtworzeń: 808
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie LXIII Sesji Rady Gminy Rudziniec i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesyjnej.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/368/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2022 rok.
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/369/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudziniec na rok 2022 i lata następne.
7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec.
8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec.
9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Rudziniec.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego.
11. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rudziniec uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
11aApel w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą na działkach 542/2, 543/2, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560 przy alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Gliwicach, obręb Kozłówka” oraz poparcia sprzeciwu wyrażonego przez Mieszkańców Gminy Rudziniec
12. Wolne wnioski i informacje radnych oraz sołtysów.
13. Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad