XXI Sesja Rady w dniu poniedziałek, 9 grudnia 2019

Rada Gminy Ełk
Czas publikacji: 118 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 03:30:03
Liczba odtworzeń: 215
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchylenia uchwały nr LXII/531/2009 Rady Gminy Ełk z 16 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Ełk a Gminą Ełk na przejęcie przez Gminę Miasto Ełk zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
2) ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłat dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ełk.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad