Sesja Rady Miejskiej w dniu środa, 26 stycznia 2022

Rada Miejska w Ostrowie Wielkopolskim
Czas publikacji: 7 lutego 2022
Długość nagrania: 02:01:33
Liczba odtworzeń: 801
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:03IOtwarcie.
09:06IIPrzyjęcie porządku obrad.
09:08IIIPrzyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej.
09:08IVSprawozdania Komisji Rady Miejskiej za 2021 rok oraz plany pracy na 2022 rok.
09:09VSprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
09:34VIInterpelacje i zapytania radnych.
VIIPodjęcie uchwał w sprawie:
09:401.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2045
09:422.zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
10:063.przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2022.
10:084.zmiany uchwały nr XI/144/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.
10:095.rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Krakowska w Ostrowie Wielkopolskim.
6.skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
7.skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.
10:128.rozpatrzenia wniosku w sprawie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim.
10:139.przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
10:59VIIIOdpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11:02IXWolne wnioski i informacje.
11:02XZakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad