XLVII sesja Rady Powiatu w Gołdapi V kadencji w dniu 28.01.2022 godz. 13.00

Rada Powiatu w Gołdapi
Czas publikacji: 28 stycznia 2022
Długość nagrania: 02:30:08
Liczba odtworzeń: 1150
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:111.Otwarcie Sesji.
13:122.Przedstawienie porządku obrad Sesji.
13:133.Przyjęcie protokołów z XLVI (46) Sesji.
13:144.Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
13:215.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
13:256.Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
14:037.Informacja z działalności GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi.
14:058.Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Powiatu w roku 2021.
14:089.Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Stałej Rady Powiatu w roku 2021.
14:1410.Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2021.
14:1711.Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2021 r.
12.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
14:18a)delegowania dwóch radnych powiatu na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim,
14:20b)zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na 2022 rok,
14:22c)zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2022,
15:02d)podjęcia przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwały zobowiązującej Zarząd Powiatu Gołdapskiego do wprowadzenia w budżecie powiatu na rok 2022 zmiany pozwalającej na wykonanie kompleksowego remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania,
15:30e)podjęcia przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwały w sprawie przyjęcia „Karty Praw Rodziny”.
15:3013.Interpelacje Radnych.
15:3014.Zapytania Radnych.
15:3215.Wnioski i oświadczenia Radnych.
15:3216.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
15:3217.Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
15:3218.Sprawy różne.
15:3319.Wolne wnioski.
15:3320.Głos wolny.
15:3321.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad