27.01.2022 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XXXIV cz. 2

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 243 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 00:00:22
Liczba odtworzeń: 304
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności
12:142. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porzadku obrad.
12:153.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołów z posiedzenia w dniu 25.11.2021 r. oraz 16.12.2021 r.
12:334. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
12:385.Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych .
12:536.Informacja o bieżącej działalności w Brzeskim Centrum Medycznym.
13:027.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku.
13:048.Plan pracy Rady Powiatu Brzeskiego na rok 2022.
9. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych
13:0910.Plany pracy Komisji na rok 2022 :
a)Budżetowa
b)Rozwoju i Gospodarki
c)Oświaty, Kultury i Sportu
d)Zdrowia
13:1211.Sprawozdanie Przewodniczacego Rady PB z realizacji planu pracy za 2021 r.
13:1312.Sprawozdanie z prac Komisji za rok 2021.
13:1912BPrzyjęcie powiadomienia Wojewody Opolskiego o czynnościach podjętych w związku z zawiadomieniem o wyniku kontroli Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie
13. Podjęcie uchwały w sprawie:
13:20a)projekt obwieszczenia w sprawie jednolitego tekstu Statutu Powiatu Brzeskiego.
13:2814.Wnioski , informacje i oświadczenia radnych.
13:2915. Zamknięcie obrad sesji
pokaż cały porządek obrad