Sesja Rady w dniu czwartek, 27 stycznia 2022

Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim
Czas publikacji: 202 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:28:52
Liczba odtworzeń: 246
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
6. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037.
7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański dla części terenu położonego na zachód od ulicy Jantarowej oraz na północ od drogi krajowej S7.
8. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia umowy dzierżawy.
11. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
10:3712. Sprawy różne.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje