Sesja Rady w dniu czwartek, 28 listopada 2019

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 248 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:35:04
Liczba odtworzeń: 295
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:031.Otwarcie sesji.
11:052.Stwierdzenie prawomocności obrad.
11:103.Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
11:364.Przyjęcie porządku obrad.
11:395.Złożenie ślubowania przez nowego Radnego Powiatu Przemyskiego.
11:466.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
12:247.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego.
12:428.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Przemyskiego w kadencji 2018-2023
13:119.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego
13:1110.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/34/2019 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 13 marca 2019 r. dotyczącej określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Powiatu Przemyskiego w 2019 roku.
13:1511.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
13:1612.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu w 2020 r.
13:2313.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2019 rok.
13:4114.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
13:4115.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad