XLVIII sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 27 stycznia 2022 r. o godz. 10.00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 244 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 00:24:00
Liczba odtworzeń: 550
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:001.Otwarcie obrad XLVIII sesji i stwierdzenie kworum.
10:012.Przyjęcie porządku obrad.
10:023.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem szkoleń branżowych oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane (XLVIII_438_2022).
10:064.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/429/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków (XLVIII_439_2022).
10:085.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/249/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Dobra, Dobra Nowiny, Dobieszków, Michałówek i Stary Imielnik (XLVIII_440_2022).
10:106.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok (XLVIII_441_2022).
10:117.Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Strykowie na pierwsze półrocze 2022 roku.
10:118.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Strykowie na 2022 rok.
10:129.Zatwierdzenie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 25 listopada 2021r.
10:1310.Zatwierdzenie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 16 grudnia 2021r.
10:2011.Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
10:2312. Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.
10:2313.Sprawy różne.
10:2314. Zamknięcie obrad XLVIII sesji.
pokaż cały porządek obrad