Lista obecności na posiedzeniu

II Sesja Rady Miasta Knurów w dniu 3 grudnia 2018 r.

Rada Miasta Knurów
Czas publikacji: 197 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 02:17:28
Liczba odtworzeń: 357

Porządek obrad posiedzenia

11:051.Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
11:112.Przedstawienie porządku obrad.
11:123.Ślubowanie nowego radnego Rady Miasta.
11:144.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
11:185.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
11:256.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów.
11:357.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia.
11:488.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury.
11:509.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych.
11:5310.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
11:5411.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
11:5612.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów.
11:5813.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia.
12:0014.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury.
12:0115.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych.
12:0516.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Knurów do dokonywania czynności dotyczących podróży służbowych Przewodniczącego Rady Miasta.
12:1317.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
12:1718.Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
12:2519.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
12:4420.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów.
12:4621.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok.
12:5322.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok.
12:5423.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok.
12:5924.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok.
13:0125.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok.
13:0926.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIII/592/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2018 rok z późn. zm.
13:1327.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
13:1728.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Knurów - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje