Sesja Rady Gminy Damnica w dniu 24 stycznia 2022

Rada Gminy Damnica
Czas publikacji: 308 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 01:04:52
Liczba odtworzeń: 460
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
15:01a)otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
15:02b)przyjęcie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
15:072.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6” w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 -2024.
15:123.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (gmina Damnica)”.
15:194.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2022 rok.
15:205.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2022 - 2034.
15:286.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Damnicy.
15:347.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska.
15:388.Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku do organu właściwego.
15:409.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat trzech z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica
15:4210.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat trzech z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica
15:4311.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat trzech z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica
15:4812.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
15:4813.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Damnica.
16:0314.Wolne wnioski i informacje.
16:0315.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad