Sesja nr XII Rady Miejskiej Kolonowskiego w dniu 20 kwietnia 2020 r.

Rada Miejska Kolonowskiego
Czas publikacji: 119 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 00:46:12
Liczba odtworzeń: 193
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:181.Otwarcie sesji
16:182.Ślubowanie radnego
16:193.Stwierdzenie prawomocności
16:214.Przyjęcie porządku obrad
16:295.Sprawozdanie Burmistrza Kolonowskiego za okres między sesjami oraz informacja o realizacji wniosków radnych
6.Przyjęcie uchwał (po zmianie porządku)
17:281)Uchwała Nr XXVII/236/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
17:302)Uchwała Nr XXVII/237/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kolonowskie na 2022 rok
17:313)Uchwała Nr XXVII/238/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych
17:334)Uchwała Nr XXVII/239/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych
17:345)Uchwała Nr XXVII/240/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych
17:366)Uchwała Nr XXVII/241/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych
17:377)Uchwała Nr XXVII/242/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
17:408)Uchwała Nr XXVII/243/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/228/21 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
17:459)Uchwała Nr XXVII/244/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie „Apelu Rady Miejskiej Kolonowskiego, dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”
17:517.Odczytanie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu długu oraz sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.
17:528.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia rady
17:579.Dyskusja
17:5710.Zakończenie
pokaż cały porządek obrad