XXXIX sesja Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, dnia 14 stycznia 2022

Rada Miejska w Solcu Kujawskim
Czas publikacji: 217 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 01:17:49
Liczba odtworzeń: 385
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:031.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
13:042.Przyjęcie porządku obrad.
13:073.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok.
13:094.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2022 – 2025.
13:135.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
13:166.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Solec Kujawski.
13:187.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Solec Kujawski.
13:258.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Solec Kujawski.
13:379.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Solec Kujawski.
13:3910.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Staromiejskiego.
14:1911.Wolne głosy i wnioski.
14:1912.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad