Sesja Rady w dniu czwartek, 13 stycznia 2022

Rada Powiatu Leszczyńskiego
Czas publikacji: 7 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 00:29:55
Liczba odtworzeń: 41
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:221.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:232. Przyjęcie porządku obrad.
13:243. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji, w dniu 29 grudnia 2021 roku.
13:334. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
13:405. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. (DRUK NR 268)
13:436. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025. (DRUK NR 269)
13:447. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 roku. (DRUK NR 270)
13:458. Interpelacje i zapytania radnych.
13:469. Wolne głosy i informacje.
13:4710. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13:4811. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad