Sesja Rady w dniu środa, 5 stycznia 2022 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 14 stycznia 2022
Długość nagrania: 00:23:32
Liczba odtworzeń: 1178
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały:
a) - druk Nr 1 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk.
b)- druk Nr 2 Protest Rady Gminy Słupsk w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Słupsku Uchwały nr XXXIX/590/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk.
c)- druk Nr 3 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/299/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawek tych opłat
3. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad