LV sesja Rady Miejskiej w Drezdenku w dniu 13 stycznia 2022 r.

Rada Miejska w Drezdenku
Czas publikacji: 7 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:24:59
Liczba odtworzeń: 43
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

17:041.Otwarcie obrad LV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku i stwierdzenie prawomocności obrad.
17:052.Przyjęcie porządku obrad. Wnioski do porządku.
17:093.Uchwała Nr LV/349/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022
17:114.Uchwała Nr LV/350/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 13 stycznia 20222 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2022-2027
5.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok – druk nr 363/22.
17:266.Zamknięcie obrad LV sesji Rady Miejskiej w Drezdenku.
pokaż cały porządek obrad