Sesja Rady w dniu czwartek, 13 stycznia 2022

Rada Gminy Lubasz
Czas publikacji: 441 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 01:49:47
Liczba odtworzeń: 828
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
1)otwarcie i stwierdzenie kworum
2)wybór sekretarza obrad
3)przedstawienie porządku obrad
4)przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Lubasz
5)informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy
2.Przyjęcie budżetu gminy na rok 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2036.
1)przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z proponowanymi autopoprawkami
2)przedstawienie projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2022-2036
3)przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy Lubasz i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie WPF oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
4)przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w powyższej opinii oraz uzasadnienie wniosków nie przyjętych do projektu uchwały budżetowej
5)dyskusja nad autopoprawkami i ich przegłosowanie
6)głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2022- 2036.
7)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2022
3.Podsumowanie przebudowy remizy strażackiej w Lubaszu.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubasz
2)ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubasz
3)przyjęcie gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Lubasz na lata 2022-2025
5.Wolne głosy i wnioski.
6.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad