Sesja XL/2021 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 30 Grudnia 2021

Rada Gminy Starogard Gdański
Czas publikacji: 7 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 00:04:51
Liczba odtworzeń: 36
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:341. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
09:352. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
09:363. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
09:384. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Starogard Gdański na 2022 rok
09:385. Zamknięcie obrad sesji
pokaż cały porządek obrad