XLV Nadzwyczajna Sesja Rady w dniu 13 stycznia 2022 r.

Rada Gminy Wiązowna
Czas publikacji: 8 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:17:36
Liczba odtworzeń: 45
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad.
2.Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna zmieniający Uchwałę Nr 154.XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2022 rok;
2)projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmian w Uchwale Nr 153.XLIII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2022-2034;
3)projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Żłobek w Gminie Wiązowna szansą rodziców na powrót do pracy” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.Aktualne informacje.
16:354.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad