XXXVII Sesja Rady Powiatu Słupskiego - 13.01.2022

Rada Powiatu Słupskiego
Czas publikacji: 509 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:40:40
Liczba odtworzeń: 595
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Podjęcie uchwały:
1.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu słupskiego w przedmiocie zmiany granicy gminy Słupsk naruszającej granicę powiatu słupskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia tych konsultacji
2.[DODANO:] w sprawie stanowiska Rady Powiatu dotyczącego zmiany granicy Miasta Słupska naruszajacą granicę powiatu słupskiego.
4.Wnioski i oświadczenia radnych
5.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad