Sesja nr LIII Rady Miejskiej w Rzepinie w dniu 13 stycznia 2022

Rada Miejska w Rzepinie
Czas publikacji: 162 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 00:23:22
Liczba odtworzeń: 292
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata 2022-2036.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzepin.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/308/2021 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie prowadzenia postepowań, ustalania uprawnień i wydawania decyzji w sprawie dodatku osłonowego.
8. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad