XLIII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie - 22.12.2021 r.

Rada Miejska w Rzgowie
Czas publikacji: 218 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 04:03:09
Liczba odtworzeń: 6227
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:171.Otwarcie XLIII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie.
09:172. Stwierdzenie quorum.
09:183. Wybór Sekretarza obrad.
09:314. Przedstawienie porządku obrad.
09:485. Informacja o stanie bezpieczeństwa gminy Rzgów.
11:266. Przedstawienie raportu końcowego z pomiarów jakości powietrza przy pomocy dronów w gminie Rzgów.
11:507. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Rzgowa.
11:568. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miejskiej.
11:599. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet sołtysom. (DRUK 1)
12:0010. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rzgów na rok 2022. (DRUK 2)
12:0211. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Rzgów na 2022 rok. (DRUK 3)
12:3712. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2021-2034. (DRUK 4)
12:4313. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2021. (DRUK 5)
12:4514.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/290/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2021 roku. (DRUK 6)
12:5615.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Rzgów, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. (DRUK 7)
13:0416.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki nr 587/19 obrębu Starowa Góra. (DRUK 8)
13:1817. Komunikaty, sprawy różne.
13:1818. Zamknięcie XLIII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie.
pokaż cały porządek obrad