Sesja nr XLIII z dnia 16 grudnia 2021 r.

Rada Gminy Kobylnica
Czas publikacji: 512 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 01:57:08
Liczba odtworzeń: 573
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:031.Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy – stwierdzenie prawomocności obrad.
11:062.Przyjęcie porządku obrad.
11:153.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie
11:171)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
11:222)emisji obligacji Gminy Kobylnica,
11:263)zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
11:414)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica,
12:445)uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2022:
12:00a)a)odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnymi autopoprawkami,
12:08b)b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
12:09c)c)przedstawienie opinii Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz wniosków radnych,
12:14d)d) wystąpienie Wójta Gminy,
12:43e)e)debata nad projektem uchwały,
f)f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,
12:466)przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobylnica,
12:477)przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kobylnica”.
12:475.Interpelacje i zapytania radnych.
12:596.Wolne wnioski.
12:597.Zakończenie XLIII sesji Rady Gminy Kobylnica.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Kobylnica - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje