XXXIX Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 grudnia 2021 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: 272 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 01:26:05
Liczba odtworzeń: 335
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXXIX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
7. Sprawy różne
8.Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2021 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
9. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
10. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2022 rok
a)wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie planu pracy
11. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Tomaszów Lubelski na 2022 rok
a)Rewizyjnej
b)Skarg, Wniosków i Petycji
c)Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji Miasta
d)Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
12. Przyjęcie „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tomaszów Lubelski do roku 2030”
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13. Przekazanie środka trwałego w postaci linii kablowej wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
14. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2022 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
15. Rozpatrzenie skarg mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z powodu nieudzielenia odpowiedzi na pytania zadane w piśmie z dnia 21 listopada 2021 roku oraz braku reakcji na wykroczenia popełniane na obiektach miejskich
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
16. Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na organizatorów imprezy przy Tomaszowskim Domu Kultury w dniu 5 grudnia 2021 roku
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
17. Ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Sekretarza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
18. Ustalenie wysokości diet dla radnych Rady Miasta Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
19. Zakończenie obrad XXXIX sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad