Sesja Rady w dniu środa, 29 grudnia 2021

Rada Powiatu Przemyskiego
Czas publikacji: 275 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 02:28:10
Liczba odtworzeń: 407
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie sesji.
10:052.Stwierdzenie prawomocności obrad
10:103.Przyjęcie porządku obrad.
10:114.Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Przemyskiego.
10:275.Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego w okresie od ostatniej sesji oraz dyskusja.
10:316.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2021 rok.
10:377.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2021 rok.
11:498.Podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2022 rok:
a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2022 rok,
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c)odczytanie opinii Komisji właściwej w sprawach budżetu o projekcie uchwały budżetowej,
d)przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu Przemyskiego do projektu uchwały budżetowej,
e)dyskusja,
f)głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu Przemyskiego,
g)podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Przemyskiego na 2022 rok.
12:139.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego:
a)przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego,
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
c)odczytanie opinii Komisji właściwej o projekcie uchwały,
d)przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu Przemyskiego do projektu uchwały,
e)dyskusja,
f)głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu Przemyskiego,
g)podjęcie uchwały Rady Powiatu Przemyskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Przemyskiego.
12:3210.Wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.
12:3311.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad