XLIV Sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 29 grudnia 2021 r. (napisy zostaną zamieszczone w terminie późniejszym do dnia 21 stycznia 2022 r.)

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 140 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:18:36
Liczba odtworzeń: 149
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
12:111)w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieruszów ma 2021 rok,
12:132)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieruszów,
12:153)w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021,
12:164)zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
12:255)w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieruszów na lata 2022 - 2031,
12:466)w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieruszów na rok 2022,
12:487)w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
12:518)w sprawie zmiany uchwały Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieruszowie,
12:529)w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysów,
12:5410)zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Wieruszów,
12:5511)zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/270/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłaty targowej,
4.Interpelacje i zapytania radnych.
13:115.Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
13:136.Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Wieruszowa.
13:227.Wolne wnioski i informacje.
13:248.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad