II Sesja Rady Powiatu Świeckiego - 30 listopada 2018

Rada Powiatu Świeckiego
Czas publikacji: 376 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 01:09:34
Liczba odtworzeń: 304

Porządek obrad posiedzenia

14:251.Otwarcie II sesji i stwierdzenie quorum.
14:252.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
14:265.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z działań w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
14:36a)udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości będących uprzednio własnością Powiatu Świeckiego,
14:55b)zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018,
14:57c)przekazania zarządzania drogami powiatowymi nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko na odcinku od km 0+320 do km 0+470 oraz drogą nr 1252C Jeżewo – Świecie od km 12+420 do km 12+509.
15:157.Sprawy różne.
15:158.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad