Sesja Rady w dniu środa, 15 grudnia 2021

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
Czas publikacji: 182 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 03:09:11
Liczba odtworzeń: 250
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie obrad sesji.
10:072. Przedstawienie porządku obrad.
10:393. Część informacyjna.
10:404. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 24 listopada 2021 r.
10:585. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 – 2032 (Druk nr 116/2021)
10:596. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (Druk nr 117/2021)
12:487. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2022-2032 (Druk nr 118/2021)
12:498. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2022 rok (Druk nr 119/2021)
12:529. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/518/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym Nr 1 prowadzonym przez Gminę Tarnowskie Góry (Druk nr 120/2021)
13:0410. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu gminnego nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Ułańskiej i Opatowickiej oraz ustanowienie służebności gruntowej (Druk nr 121/2021)
13:0811.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres I półrocza 2022 roku (Druk nr 122/2021)
13:0912. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Tarnowskich Górach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje