XXXIV Sesja Rady Miasta Ustroń 23.12.2021

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 278 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 01:44:21
Liczba odtworzeń: 400
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:032. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miasta.
14:073. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:094. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Ustroń.
14:095. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina dopływu potoku Jaszowiec”.
14:096. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina dopływu potoku Jaszowiec – wyrobisko piaskowców”.
14:097. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Jubileuszowym 250 – lecia Ustrońskiego Przemysłu oraz 100 – lecia Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń.
14:098. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Jubileuszowym 250 – lecia Ustrońskiego Przemysłu oraz 100 – lecia Klubu Sportowego Kuźnia Ustroń.
14:209.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021.
14:2010.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:4111. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:4412. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2022 rok.
14:4813. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń na temat budżetu Miasta Ustroń na 2022 rok.
14:4914. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
14:5115. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na gruncie gminnym.
14:5216. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na gruncie gminnym.
14:5317. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
14:5518. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina dopływu potoku Jaszowiec”.
14:5619. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina dopływu potoku Jaszowiec – wyrobisko piaskowców”.
14:5820. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Ustroń.
15:0021. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu.
15:0222.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ustroniu.
15:0323.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Ustroniu Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu.
15:0424. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:1925. Sprawy bieżące Miasta.
15:4126. Sprawy bieżące Rady Miasta.
15:4227. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Ustroń - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje