XV Sesja Rady Miejskiej w Sławnie w dniu 29 listopada 2019

Rada Miejska w Sławnie
Czas publikacji: 228 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:13:22
Liczba odtworzeń: 277
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne
09:01a)otwarcie sesji, stwierdzenie kworum
09:01b)przyjęcie porządku obrad
09:03c)przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji - z 05 listopada 2019r.
09:042.Trybuna obywatelska
3.Podjęcie uchwał
09:07a)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2019 rok
09:08b)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2019-2034
09:09c)Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie im. mjra Henryka Sucharskiego
09:12d)Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Sławno a Gminą Postomino w sprawie powierzenia Miastu Sławno realizacji zadania publicznego Gminy Postomino w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Postomino do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie
09:134.Informacja o realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2018/2019
09:135.Wnioski radnych
09:136.Zamknięcie posiedzenia
pokaż cały porządek obrad