[KADENCJA 2018-2023] XIX Sesja Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, 28 listopada 2019

Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim
Czas publikacji: 229 dni temu
Długość nagrania: 01:38:49
Liczba odtworzeń: 248
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:341.Otwarcie sesji.
16:352. Stwierdzenie kworum.
16:443. Wręczenie stypendiów sportowych.
16:474. Wnioski w sprawie porządku obrad.
16:505. (Druk Nr 194) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
16:526. (Druk Nr 199) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
16:557. (Druk Nr 190) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2020 rok.
17:148. (Druk Nr 191) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2020.
17:169. (Druk Nr 195) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
17:1810. (Druk Nr 196) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
17:2011. (Druk Nr 197) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej.
17:2212. (Druk Nr 198) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
17:2513. (Druk Nr 200) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Myszczynie.
17:2714. (Druk Nr 188) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim.
17:3115. (Druk Nr 192) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki.
17:3316. (Druk Nr 189) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka – zajęcia w szkole rodzenia.
17:3517. (Druk Nr 193) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.
17:5518. Interpelacje i zapytania radnych.
17:5919. Wolne wnioski.
18:0820. Informacja z pracy Burmistrza.
18:1121. Sprawy organizacyjne.
18:1122. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad