Sesja Rady w dniu poniedziałek, 20 grudnia 2021

Rada Miasta Siedlce
Czas publikacji: 149 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 07:17:19
Liczba odtworzeń: 348
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:131.Otwarcie obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
-Wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad punktu: Wystąpienie Pana Andrzeja Porawskiego Dyrektora Biura Związku Miast Polskich na temat: "Projekt budżetu Siedlec a zmiany w dochodach miasta z podatku PIT".
10:48a)Wystąpienie Pana Andrzeja Porawskiego Dyrektora Biura Związku Miast Polskich na temat: "Projekt budżetu Siedlec a zmiany w dochodach miasta z podatku PIT".
-Wniosek grupy Radnych o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 2b. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Miasta Siedlce.
11:09b)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Miasta Siedlce.
11:323.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Siedleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach.
12:564.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenie stawki opłaty podwyższonej.
15:206.Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem pomieszczenia gospodarczego.
15:417.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/462/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Siedlce.
15:428.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony wraz z odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej w Siedlcach na Osiedlu Tysiąclecia.
15:439.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Siedlcach stanowiącej ulicę Jagodową.
15:4410.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2037.
15:4511.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok.
15:4512.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
17:1313.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038.
17:1714.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok.
15.Sprawozdania z prac Komisji Rady Miasta za 2021 rok.
17:2016.Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na 2022 rok.
17:2017.Plany pracy Komisji Rady Miasta na 2022 rok.
17:2018.Przyjęcie protokołu XLIV Sesji.
17:2319.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad