XIV Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 27 listopada 2019

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 261 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 01:27:28
Liczba odtworzeń: 383
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo na 2020 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
8.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Kleszczewo, Nagradowice, Gowarzewo oraz Śródka.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2020r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
13.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
14.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
15.Zapytania i wolne wnioski.
16.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad