XIV Sesja Rady Gminy Lisewo, 28 listopada 2019 r.

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 335 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 00:33:01
Liczba odtworzeń: 412
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:011.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
09:012.Wyznaczenie Sekretarza obrad.
09:073.Zatwierdzenie porządku obrad.
09:074.Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
09:105.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
09:14a)Programu współpracy w 2020 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - projekt nr 1.
09:23b)Zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 r. – projekt nr 2.
09:327.Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad