XLIII Sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 9 grudnia 2021 r.

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 358 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 00:10:43
Liczba odtworzeń: 361
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2021,
2)w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Malucha w Wieruszowie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
3)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu wypożyczalni łyżew,
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
6.Wolne wnioski i informacje.
7.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad