XLVII Sesja Rady w dniu 9 grudnia 2021

Rada Miasta Kalisza
Czas publikacji: 9 grudnia 2021
Długość nagrania: 00:12:54
Liczba odtworzeń: 1079
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie posiedzenia.
IIPodjęcie uchwał w sprawie:
1.zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
2.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.
IIIZamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad